Typ tekstu: Książka
Autor: Barańczak Stanisław
Tytuł: Poezja i duch uogólnienia
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1970-1996
dzieła może w wielu wypadkach popchnąć go do odpowiedzi identycznej jak ta, której pewien sędziwy polityk udzielił Antoniemu Słonimskiemu na pytanie, dlaczego w młodości był socjalistą ("Nie pamiętam"), prymitywizm tego rodzaju metod stanowi wystarczającą gwarancję, że do ich zastosowania nie zniży się żaden szanujący się uczony.
Toteż nie męczmy prostackimi indagacjami naszego autora i spróbujmy uzyskać odpowiedź na postawione pytanie metodą ambitniejszą, a mianowicie drogą czystej spekulacji. Prawdopodobne jest, co następuje: z kilku możliwych postaw dwudziestowiecznego poety wobec tradycji gatunkowej wybierając manifestacyjnie nie awangardową metodę odrzucenia wszelkich wzorów w tej dziedzinie, ale jej odwrotność - klasycystyczną metodę "powtórzenia wzoru", Łukasiewicz dla zaprezentowanej
dzieła może w wielu wypadkach popchnąć go do odpowiedzi identycznej jak ta, której pewien sędziwy polityk udzielił Antoniemu Słonimskiemu na pytanie, dlaczego w młodości był socjalistą ("Nie pamiętam"), prymitywizm tego rodzaju metod stanowi wystarczającą gwarancję, że do ich zastosowania nie zniży się żaden szanujący się uczony.<br> Toteż nie męczmy prostackimi indagacjami naszego autora i spróbujmy uzyskać odpowiedź na postawione pytanie metodą ambitniejszą, a mianowicie drogą czystej spekulacji. Prawdopodobne jest, co następuje: z kilku możliwych postaw dwudziestowiecznego poety wobec tradycji gatunkowej wybierając manifestacyjnie nie awangardową metodę odrzucenia wszelkich wzorów w tej dziedzinie, ale jej odwrotność - klasycystyczną metodę "powtórzenia wzoru", Łukasiewicz dla zaprezentowanej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego