Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy szkolne
Rok: 2003
78 91 46
lub e-mail: info@epz.pl


Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
TECHNIKUM POLIGRAFICZNE - 4 LATA
kształci w następujących specjalnościach:
- procesy przygotowawcze
komputerowe przetwarzanie tekstu i grafiki (skład, DTP,
skaner, montaż),
- procesy drukarskie
wykonywanie form drukowych i drukowanie (kopiowanie,
drukowanie offsetowe i drukowanie innymi technikami),
- procesy introligatorskie
obróbka końcowa produktów poligraficznych (oprawy,
galanteria, opakowania).

ZASADNICZA SZKOŁA POLIGRAFICZNA - 3 LATA
kształci w następujących zawodach:
- drukarz (tylko chłopcy)
- introligator
Zebrania informacyjne:
13 marca 2003 r. o godz. 17.00
24 kwietnia 2003 r. o godz. 17.00
00-178 Warszawa, ul. Stawki 14
Telefony: centrala 831-52-61 do
78 91 46<br>lub e-mail: info@epz.pl&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert" sub="school "&gt;<br>&lt;name type="org"&gt;Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego&lt;/&gt;<br>&lt;name type="org"&gt;TECHNIKUM POLIGRAFICZNE&lt;/&gt; - 4 LATA<br>kształci w następujących specjalnościach:<br>- procesy przygotowawcze <br>komputerowe przetwarzanie tekstu i grafiki (skład, DTP, <br>skaner, montaż),<br>- procesy drukarskie<br>wykonywanie form drukowych i drukowanie (kopiowanie, <br>drukowanie offsetowe i drukowanie innymi technikami),<br>- procesy introligatorskie<br>obróbka końcowa produktów poligraficznych (oprawy,<br>galanteria, opakowania).<br><br>&lt;name type="org"&gt;ZASADNICZA SZKOŁA POLIGRAFICZNA&lt;/&gt; - 3 LATA <br>kształci w następujących zawodach:<br>- drukarz (tylko chłopcy)<br>- introligator<br>Zebrania informacyjne:<br>13 marca 2003 r. o godz. 17.00<br>24 kwietnia 2003 r. o godz. 17.00<br>00-178 Warszawa, ul. Stawki 14<br>Telefony: centrala 831-52-61 do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego