Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
dynamicznych, zachodzących w niedostępnym do bezpośrednich badań podłożu lodowca (np. Humphrey i in., 1986; Harrison i in., 1989). Mają także wpływ na rzeźbotwórczą aktywność rzek podlodowcowych.

7. Ruch lodowców

7.1. WPROWADZENIE

Najbardziej interesującą cechą lodowców jest to, że znajdują się w ruchu, czyli płyną. Przyczyny i mechanizm tego ruchu intrygowały badaczy od zarania zainteresowania lodowcami. Powstały „teorie” ruchu: dylatacyjna, poślizgu po podłożu, reologiczna, przepływu lepkiego oraz przepływu plastycznego (por. rozdz. 1.2). Każda z nich ma liczne modyfikacje. Większość owych teorii powstała w XIX w. i co ciekawe wiele elementów każdej z nich jest do dzisiaj bardziej lub
dynamicznych, zachodzących w niedostępnym do bezpośrednich badań podłożu lodowca (np. Humphrey i in., 1986; Harrison i in., 1989). Mają także wpływ na rzeźbotwórczą aktywność rzek podlodowcowych.<br><br>&lt;tit&gt;7. Ruch lodowców&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;7.1. WPROWADZENIE&lt;/&gt;<br><br> Najbardziej interesującą cechą lodowców jest to, że znajdują się w ruchu, czyli płyną. Przyczyny i mechanizm tego ruchu intrygowały badaczy od zarania zainteresowania lodowcami. Powstały &#132;teorie&#148; ruchu: dylatacyjna, poślizgu po podłożu, reologiczna, przepływu lepkiego oraz przepływu plastycznego (por. rozdz. 1.2). Każda z nich ma liczne modyfikacje. Większość owych teorii powstała w XIX w. i co ciekawe wiele elementów każdej z nich jest do dzisiaj bardziej lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego