Typ tekstu: Książka
Autor: Wnuk-Lipiński Edmund
Tytuł: Demokratyczna rekonstrukcja (z socjologii radykalnej zmiany społecznej)
Rok: 1996
elit będzie omawiana w podrozdziale czwartym. Podrozdział piąty sumuje przebieg formowania się w Polsce nowej elity: postkomunistycznej i postsolidarnościowej zarazem.
Poszukując argumentów na rzecz jednego z dwóch modeli zmiany elity władzy, będziemy się odwoływali do koncepcji konwersji kapitału. Koncepcja ta, w wersji zaproponowanej przez Pierre`a Bourdieu (por. 1984; 1986), intryguje wielu badaczy postkomunistycznej transformacji. W najczęściej spotykanej interpretacji, żywo dyskutowanej zarówno w kręgach akademickich, jak i politycznych, przyjmuje się zazwyczaj, że "wynegocjowana rewolucja" w Europie Wschodniej była swego rodzaju przetargiem W zamian za pokojowe przekazanie władzy komunistyczna nomenklatura otrzymała gwarancję, że kapitał polityczny, jakim dysponowała w starym systemie, będzie mógł
elit będzie omawiana w podrozdziale czwartym. Podrozdział piąty sumuje przebieg formowania się w Polsce nowej elity: postkomunistycznej i postsolidarnościowej zarazem.<br>Poszukując argumentów na rzecz jednego z dwóch modeli zmiany elity władzy, będziemy się odwoływali do &lt;hi rend="italic"&gt;koncepcji konwersji kapitału&lt;/&gt;. Koncepcja ta, w wersji zaproponowanej przez &lt;name type="person"&gt;Pierre`a Bourdieu&lt;/&gt; (por. 1984; 1986), intryguje wielu badaczy postkomunistycznej transformacji. W najczęściej spotykanej interpretacji, żywo dyskutowanej zarówno w kręgach akademickich, jak i politycznych, przyjmuje się zazwyczaj, że "wynegocjowana rewolucja" w Europie Wschodniej była swego rodzaju przetargiem &lt;gap&gt; W zamian za pokojowe przekazanie władzy komunistyczna nomenklatura otrzymała gwarancję, że kapitał polityczny, jakim dysponowała w starym systemie, będzie mógł
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego