Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
bodźce, by kapitał był używany w sposób najbardziej efektywny. Jednakże w nowoczesnej gospodarce zdominowanej przez duże korporacje, wpływ własności prywatnej na bodźce jest mniej bezpośredni. Oddzielenie własności od zarządzania stwarza nieuchronny konflikt miedzy właścicielami (ponoszącymi ryzyko) i dyrektorami przedsiębiorstw (zarządzającymi ryzykiem).
Gdy struktura własności jest skoncentrowana, a więc gdy istnieje inwestor strategiczny, można przyjąć, że posiada on wystarczające bodźce i wystarczającą władzę pozwalające na narzucenie swojej woli dyrekcji. Kosztem tak skoncentrowanej struktury własności jest jednak ryzyko wywłaszczenia akcjonariuszy mniejszościowych. Natomiast w przypadku rozproszenia własności, akcjonariusze mogą nie być zainteresowani w kontrolowaniu dyrekcji. Pojawia się wówczas problem kontroli menedżerów, którzy, realizując swoje własne
bodźce, by kapitał był używany w sposób najbardziej efektywny. Jednakże w nowoczesnej gospodarce zdominowanej przez duże korporacje, wpływ własności prywatnej na bodźce jest mniej bezpośredni. Oddzielenie własności od zarządzania stwarza nieuchronny konflikt miedzy właścicielami (ponoszącymi ryzyko) i dyrektorami przedsiębiorstw (zarządzającymi ryzykiem). <br>Gdy struktura własności jest skoncentrowana, a więc gdy istnieje inwestor strategiczny, można przyjąć, że posiada on wystarczające bodźce i wystarczającą władzę pozwalające na narzucenie swojej woli dyrekcji. Kosztem tak skoncentrowanej struktury własności jest jednak ryzyko wywłaszczenia akcjonariuszy mniejszościowych. Natomiast w przypadku rozproszenia własności, akcjonariusze mogą nie być zainteresowani w kontrolowaniu dyrekcji. Pojawia się wówczas problem kontroli menedżerów, którzy, realizując swoje własne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego