Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
zwiększenie ich efektywności. Dominujące było przekonanie, że restrukturyzacja wymaga "prawdziwego właściciela". Ten cel zdominował strategie prywatyzacji. Wiele programów zostało opracowanych w celu zapewnienia odpowiedniej struktury bodźców i struktury własności pozwalających na skuteczną kontrolę i restrukturyzację przedsiębiorstw.
Od początku, za korzystną uznano klasyczną metodę prywatyzacji indywidualnej, która miała zagwarantować pojawienie się inwestora strategicznego. Szybko okazało się jednak, że jest to metoda powolna i kosztowna. Zaczęto więc rozważać inne metody pozwalające na przyspieszenie prywatyzacji. Wszystkie one miały jeden wspólny mianownik: troskę o zapewnienie warunków restrukturyzacji przedsiębiorstw. Chodziło o to, by przyspieszenie nie odbyło się kosztem jakości prywatyzacji. Jedynie prywatyzacja likwidacyjna zgodnie z artykułem 37
zwiększenie ich efektywności. Dominujące było przekonanie, że restrukturyzacja wymaga "prawdziwego właściciela". Ten cel zdominował strategie prywatyzacji. Wiele programów zostało opracowanych w celu zapewnienia odpowiedniej struktury bodźców i struktury własności pozwalających na skuteczną kontrolę i restrukturyzację przedsiębiorstw. <br>Od początku, za korzystną uznano klasyczną metodę prywatyzacji indywidualnej, która miała zagwarantować pojawienie się inwestora strategicznego. Szybko okazało się jednak, że jest to metoda powolna i kosztowna. Zaczęto więc rozważać inne metody pozwalające na przyspieszenie prywatyzacji. Wszystkie one miały jeden wspólny mianownik: troskę o zapewnienie warunków restrukturyzacji przedsiębiorstw. Chodziło o to, by przyspieszenie nie odbyło się kosztem jakości prywatyzacji. Jedynie prywatyzacja likwidacyjna zgodnie z artykułem 37
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego