Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
utrzymywaniem status quo.

2.5.Próby przekształceń własnościowych sektora cukrowniczego

Prywatyzacja polskiego cukrownictwa rozpoczęła się już w roku 1991, kiedy to spółka pracownicza przejęła w leasing cukrownię Gostyń. W podobny sposób przekształcono wkrótce cztery pobliskie cukrownie (tzw. cukrownie leszczyńskie). W 1996r., po spłacie zobowiązań wobec Skarbu Państwa, cukrownie leszczyńskie uzyskały inwestora strategicznego w postaci niemieckiej firmy Pfeifer und Langen z Kolonii, która objęła znaczące udziały we wszystkich pięciu cukrowniach.
Na podstawie ustawy z sierpnia 1994r. Rada Ministrów wydała w czerwcu 1995r. rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych (Dz.U. nr 75, poz. 375). Prywatyzacja branży cukrowniczej miała
utrzymywaniem status quo.<br><br>&lt;tit&gt;2.5.Próby przekształceń własnościowych sektora cukrowniczego&lt;/&gt;<br><br>Prywatyzacja polskiego cukrownictwa rozpoczęła się już w roku 1991, kiedy to spółka pracownicza przejęła w leasing cukrownię Gostyń. W podobny sposób przekształcono wkrótce cztery pobliskie cukrownie (tzw. cukrownie leszczyńskie). W 1996r., po spłacie zobowiązań wobec Skarbu Państwa, cukrownie leszczyńskie uzyskały inwestora strategicznego w postaci niemieckiej firmy Pfeifer und Langen z Kolonii, która objęła znaczące udziały we wszystkich pięciu cukrowniach.<br>Na podstawie ustawy z sierpnia 1994r. Rada Ministrów wydała w czerwcu 1995r. rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych (Dz.U. nr 75, poz. 375). Prywatyzacja branży cukrowniczej miała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego