Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
do aktywnego zaangażowania się w restrukturyzację przedsiębiorstw: możliwość zamiany długu na akcje, udział banków w opracowywaniu programów naprawczych, etc. Banki okazały się jednak niechętne przejmowaniu bezpośredniej kontroli nad przedsiębiorstwami. W około 100 przypadkach dług został zamieniony na akcje, ale dyrekcje banków twierdzą, że nie posiadają odpowiednich kompetencji, by odgrywać role inwestorów strategicznych.
Czwarty i najbardziej znaczący program prywatyzacji zdominowany troską o restrukturyzację przedsiębiorstw to program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (przypomnijmy, że pierwotna koncepcja prywatyzacji poprzez uwłaszczenie społeczeństwa sformułowana została w 1988 roku przez Janusza Lewandowskiego i Jana Szomburga; pomysł ten został następnie zrealizowany w różnych wersjach w Czechach, Rosji, Litwie, Mongolii, Albanii, Armenii
do aktywnego zaangażowania się w restrukturyzację przedsiębiorstw: możliwość zamiany długu na akcje, udział banków w opracowywaniu programów naprawczych, etc. Banki okazały się jednak niechętne przejmowaniu bezpośredniej kontroli nad przedsiębiorstwami. W około 100 przypadkach dług został zamieniony na akcje, ale dyrekcje banków twierdzą, że nie posiadają odpowiednich kompetencji, by odgrywać role inwestorów strategicznych. <br>Czwarty i najbardziej znaczący program prywatyzacji zdominowany troską o restrukturyzację przedsiębiorstw to program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (przypomnijmy, że pierwotna koncepcja prywatyzacji poprzez uwłaszczenie społeczeństwa sformułowana została w 1988 roku przez Janusza Lewandowskiego i Jana Szomburga; pomysł ten został następnie zrealizowany w różnych wersjach w Czechach, Rosji, Litwie, Mongolii, Albanii, Armenii
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego