Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
różnorakich sankcji społecznych (zaakceptowanych zwyczajowo, a także przyjętych przez prawo). Ostrość tych sankcji zależna jest przede wszystkim od wagi społecznej naruszanych norm: jak dalece szkodliwe dla istniejącego systemu kulturowego i porządku prawnego są te zachowania, czyli jakie istotne systemowe wartości zostają przez nie naruszone. A także, jaka jest skala zjawiska, jak bardzo powszechne czy wyizolowane są te zachowania.

Jednostkowe bądź grupowe postawy i zachowania sprzeczne z obowiązującym i społecznie akceptowanym systemem norm i wartości nie wyczerpują całości zagadnienia. Znamiona dezorganizacji przejawiać mogą również instytucje (gospodarcze, administracyjne, społeczne, polityczne). Często bowiem "[...] nie tyle Ťźli ludzieť są źródłem Ťzłych zachowańť, ile [...] pewne instytucje, pewne
różnorakich sankcji społecznych (zaakceptowanych zwyczajowo, a także przyjętych przez prawo). Ostrość tych sankcji zależna jest przede wszystkim od wagi społecznej naruszanych norm: jak dalece szkodliwe dla istniejącego systemu kulturowego i porządku prawnego są te zachowania, czyli jakie istotne systemowe wartości zostają przez nie naruszone. A także, jaka jest skala zjawiska, jak bardzo powszechne czy wyizolowane są te zachowania.<br><br> Jednostkowe bądź grupowe postawy i zachowania sprzeczne z obowiązującym i społecznie akceptowanym systemem norm i wartości nie wyczerpują całości zagadnienia. Znamiona dezorganizacji przejawiać mogą również instytucje (gospodarcze, administracyjne, społeczne, polityczne). Często bowiem "[...] nie tyle Ťźli ludzieť są źródłem Ťzłych zachowańť, ile [...] pewne instytucje, pewne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego