Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
powojennej stała się tradycja pożegnań z krytyką" - tu Burek wyliczał nazwiska swobodnych jeźdźców krytyki, którzy "opuścili szeregi" szalonych recenzentów i oddali się innym, na ogół literatuznawczym, uniwersyteckim zajęciom. Burek nie był odosobniony w swoich konstatacjach. Bardzo podobne konkluzje można znaleźć w tekście Tadeusza Komendanta, napisanym w roku 1980. Dowodzi to, jak bardzo zmiana była wyczekiwana, oraz że uczestnicy dyskusji mieli poczucie, iż krytyka powinna sprostać ciążącemu na niej obowiązkowi rozpoznania nowej sytuacji, jaką było ujawnienie się podmiotowości społeczeństwa, które nie znajdowało w PRL-owskim modelu kultury języków artykulacji dla swych lęków, nadziei, aspiracji. Komendant kończył swój szkic postulatem, aby wyjść poza getto
powojennej stała się tradycja pożegnań z krytyką" - tu Burek wyliczał nazwiska swobodnych jeźdźców krytyki, którzy "opuścili szeregi" szalonych recenzentów i oddali się innym, na ogół literatuznawczym, uniwersyteckim zajęciom. Burek nie był odosobniony w swoich konstatacjach. Bardzo podobne konkluzje można znaleźć w tekście Tadeusza Komendanta, napisanym w roku 1980. Dowodzi to, jak bardzo zmiana była wyczekiwana, oraz że uczestnicy dyskusji mieli poczucie, iż krytyka powinna sprostać ciążącemu na niej obowiązkowi rozpoznania nowej sytuacji, jaką było ujawnienie się podmiotowości społeczeństwa, które nie znajdowało w PRL-owskim modelu kultury języków artykulacji dla swych lęków, nadziei, aspiracji. Komendant kończył swój szkic postulatem, aby wyjść poza getto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego