Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 04.03 (14)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Napierski. Dobrze by było, aby takie prace się zaczęły, w przeciwnym razie dane z komputerów mogą swobodnie wypływać na wolny medialny rynek albo też być kwestionowane przez adwokatów.

Dysk bez tajemnic

Komputer ma doskonałą pamięć. Choć dysk wydaje się czysty, fachowcy mają dostęp do wszystkich "usuniętych" plików, przynajmniej tak długo, jak długo nie zostaną one wyparte z pamięci przez nowe informacje. Dzieje się tak dlatego, że informacje, zawarte np. w dokumencie przygotowywanym za pomocą edytora tekstu, przetwarzane są w zrozumiały dla procesora i elektronicznej pamięci ciąg zer i jedynek. Informacją tą zarządza system operacyjny komputera, odpowiedzialny również za operacje kasowania i formatowania. - Skasowanie
Napierski. Dobrze by było, aby takie prace się zaczęły, w przeciwnym razie dane z komputerów mogą swobodnie wypływać na wolny medialny rynek albo też być kwestionowane przez adwokatów.<br><br>&lt;tit&gt;Dysk bez tajemnic&lt;/&gt;<br><br>Komputer ma doskonałą pamięć. Choć dysk wydaje się czysty, fachowcy mają dostęp do wszystkich "usuniętych" plików, przynajmniej tak długo, jak długo nie zostaną one wyparte z pamięci przez nowe informacje. Dzieje się tak dlatego, że informacje, zawarte np. w dokumencie przygotowywanym za pomocą edytora tekstu, przetwarzane są w zrozumiały dla procesora i elektronicznej pamięci ciąg zer i jedynek. Informacją tą zarządza system operacyjny komputera, odpowiedzialny również za operacje kasowania i formatowania. - Skasowanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego