Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
motorycznych itp.; aktywność poznawczą wraz ze skłonnościami do uczenia się; strukturę biopsychologiczną człowieka, jego wrażliwość emocjonalną, uczuciowość, stosunek do świata i ludzi itp. Czynniki psychogenetyczne są modyfikowane zarówno przez stan fizjologiczny organizmu, zwłaszcza jego stan zdrowotny, jak też w większym nawet stopniu przez uwarunkowania kulturowe i społeczne. Te ostatnie maskują jak gdyby istnienie biogenetycznych korzeni postaw i zachowań stwarzając wrażenie, że są one wyłączną domeną wzajemnych oddziaływań pomiędzy psychiką a kulturą i społeczeństwem.

Uwarunkowania psychofizjologiczne.

Uwarunkowania te wyznaczane są przez stan środowiska wewnętrznego organizmu, który jest z jednej strony pochodną biochemiczno-fizjologicznych reakcji na bodźce, z drugiej zaś - funkcjonowania ośrodków mózgu. Wszelkie
motorycznych itp.; aktywność poznawczą wraz ze skłonnościami do uczenia się; strukturę biopsychologiczną człowieka, jego wrażliwość emocjonalną, uczuciowość, stosunek do świata i ludzi itp. Czynniki psychogenetyczne są modyfikowane zarówno przez stan fizjologiczny organizmu, zwłaszcza jego stan zdrowotny, jak też w większym nawet stopniu przez uwarunkowania kulturowe i społeczne. Te ostatnie maskują jak gdyby istnienie biogenetycznych korzeni postaw i zachowań stwarzając wrażenie, że są one wyłączną domeną wzajemnych oddziaływań pomiędzy psychiką a kulturą i społeczeństwem. <br><br>&lt;tit&gt;Uwarunkowania psychofizjologiczne.&lt;/&gt;<br><br> Uwarunkowania te wyznaczane są przez stan środowiska wewnętrznego organizmu, który jest z jednej strony pochodną biochemiczno-fizjologicznych reakcji na bodźce, z drugiej zaś - funkcjonowania ośrodków mózgu. Wszelkie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego