Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 11
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1976
stale narastał, że mógł on w pewnym momencie stać się źródłem coraz poważniejszego naruszenia zasad partyjnych, demokracji partyjnej i rewolucyjnej praworządności".
Wróg klasowy
...Mao Tse-tung był twórcą koncepcji "wroga klasowego". Pojęcie to automatycznie zwalniało władze od obowiązku przeprowadzania dowodu winy u osób odmiennie myślących. Pojęcie to pozwoliło na zastosowanie jak najbardziej okrutnych represji wobec kogokolwiek, kto nie zgadzał się z Mao Tse-tungiem i na likwidację fizyczną tych osób. ...Specjalna komisja KC zbadała okoliczności w jakich Mao Tse-tung mógł prowadzić masową eksterminację członków i zastępców członków KC. Komisja zbadała archiwa organów bezpieczeństwa i stwierdziła istnienie bardzo poważnych faktów pogwałcenia praworządności
stale narastał, że mógł on w pewnym momencie stać się źródłem coraz poważniejszego naruszenia zasad partyjnych, demokracji partyjnej i rewolucyjnej praworządności&lt;/&gt;".<br>&lt;tit1&gt;Wróg klasowy&lt;/&gt;<br>...Mao Tse-tung był twórcą koncepcji "wroga klasowego". Pojęcie to automatycznie zwalniało władze od obowiązku przeprowadzania dowodu winy u osób odmiennie myślących. Pojęcie to pozwoliło na zastosowanie jak najbardziej okrutnych represji wobec kogokolwiek, kto nie zgadzał się z Mao Tse-tungiem i na likwidację fizyczną tych osób. ...Specjalna komisja KC zbadała okoliczności w jakich Mao Tse-tung mógł prowadzić masową eksterminację członków i zastępców członków KC. Komisja zbadała archiwa organów bezpieczeństwa i stwierdziła istnienie bardzo poważnych faktów pogwałcenia praworządności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego