Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
degradacji środowiska
Straty w środowisku a zdrowie człowieka.

Główne problemy zanieczyszczenia środowiska

Jakość powietrza
Jakość wód
Odpady stałe i niebezpieczne
Zagadnienia dotyczące promieniowania radioaktywnego
Degradacja ekosystemów i ochrona różnorodności biologicznej
Sposób na rozwiązanie problemu: znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a możliwościami inwestowania

Wybór priorytetów

Na czym polega problem i jak powinien on być rozwiązywany?
Najpierw należy przyjrzeć się polityce gospodarczej
Polityka ochrony środowiska a inwestycje
Wnioski

3. Reformy w polityce ochrony środowiska

Wpływ przemian gospodarczych na ochronę środowiska
W jaki sposób przemiany gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej wpływają na ochronę środowiska
Cofnięcie dotacji w energetyce
Polityka w innych sektorach
Polityka finansowa
degradacji środowiska<br>Straty w środowisku a zdrowie człowieka.<br><br>&lt;tit&gt;Główne problemy zanieczyszczenia środowiska&lt;/&gt;<br><br>Jakość powietrza<br>Jakość wód<br>Odpady stałe i niebezpieczne<br>Zagadnienia dotyczące promieniowania radioaktywnego<br>Degradacja ekosystemów i ochrona różnorodności biologicznej<br>Sposób na rozwiązanie problemu: znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a możliwościami inwestowania<br><br>&lt;tit&gt;Wybór priorytetów&lt;/&gt;<br><br>Na czym polega problem i jak powinien on być rozwiązywany?<br>Najpierw należy przyjrzeć się polityce gospodarczej<br>Polityka ochrony środowiska a inwestycje<br>Wnioski<br><br>&lt;tit&gt;3. Reformy w polityce ochrony środowiska&lt;/&gt;<br><br>Wpływ przemian gospodarczych na ochronę środowiska<br>W jaki sposób przemiany gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej wpływają na ochronę środowiska<br>Cofnięcie dotacji w energetyce<br>Polityka w innych sektorach<br>Polityka finansowa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego