Typ tekstu: Książka
Autor: Winczorek Piotr
Tytuł: Wstęp do nauki o państwie
Rok: 1995
ludzi. To etniczna, czasami rasistowska, koncepcja narodu. Gotowe są ją przyjmować różne ruchy nacjonalistyczne, niekiedy radykalnie skrajne. Przynależność do narodu ma, w ujęciu tych koncepcji, charakter obiektywny. Przynależności narodowej (tj. narodowości) nie wybiera się. Do danego narodu należy się przez fakt urodzenia z rodziców, którzy do tego narodu należą (tak jak rodziców ma się przez fakt urodzenia, a nie przez wybór). Nikt nie może wejść do wspólnoty narodowej, jeśli nie urodził się jej członkiem. Inni uważają (i takie podejście również i my przyjmujemy), że naród to zjawisko głównie kulturowe. Podstawową więzią łączącą jednostki w naród jest więź kulturowa opierająca się na
ludzi. To etniczna, czasami rasistowska, koncepcja narodu. Gotowe są ją przyjmować różne ruchy nacjonalistyczne, niekiedy radykalnie skrajne. Przynależność do narodu ma, w ujęciu tych koncepcji, charakter obiektywny. Przynależności narodowej (tj. narodowości) nie wybiera się. Do danego narodu należy się przez fakt urodzenia z rodziców, którzy do tego narodu należą (tak jak rodziców ma się przez fakt urodzenia, a nie przez wybór). Nikt nie może wejść do wspólnoty narodowej, jeśli nie urodził się jej członkiem. Inni uważają (i takie podejście również i my przyjmujemy), że naród to zjawisko głównie kulturowe. Podstawową więzią łączącą jednostki w naród jest więź kulturowa opierająca się na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego