Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
samoświadomości, a więc i budowy autentycznych - nie zaś koniunkturalnych - światopoglądów. Sens ustroju demokratycznego zawiera się właśnie w prawnym przyzwoleniu na pluralizm światopoglądowy w państwie.
Każdy z nas wyznaje jakiś pogląd na świat, jakkolwiek nie każdy umie go sprecyzować i nie zawsze zdaje sobie z niego wyraźnie sprawę. To trochę podobnie jak z bohaterem komedii Moliera "Mieszczanin szlachcicem", który ze zdumieniem dowiedział się, że całe życie mówił prozą.
Światopogląd dochodzi do głosu w naszym stosunku do innych ludzi, do samych siebie, jak również uwyraźnia się w wyborze wartości i w każdej decyzji. Deklarowany pogląd na świat nieraz odstaje od tego, który rzeczywiście
samoświadomości, a więc i budowy autentycznych - nie zaś koniunkturalnych - światopoglądów. Sens ustroju demokratycznego zawiera się właśnie w prawnym przyzwoleniu na pluralizm światopoglądowy w państwie.<br>Każdy z nas wyznaje jakiś pogląd na świat, jakkolwiek nie każdy umie go sprecyzować i nie zawsze zdaje sobie z niego wyraźnie sprawę. To trochę podobnie jak z bohaterem komedii Moliera "Mieszczanin szlachcicem", który ze zdumieniem dowiedział się, że całe życie mówił prozą.<br>Światopogląd dochodzi do głosu w naszym stosunku do innych ludzi, do samych siebie, jak również uwyraźnia się w wyborze wartości i w każdej decyzji. Deklarowany pogląd na świat nieraz odstaje od tego, który rzeczywiście
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego