Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Pamiętnik Literacki
Nr: 12
Miejsce wydania: Londyn
Rok: 1988
tylko jedną odpowiedź. Oczywiście jedna literatura, bo przecież kryterium geograficzne czy polityczne nie może rozszczepiać na osobne, autonomiczne względem siebie całości tego, co jest składnikiem, jednej kultury narodowej. Ale jeśli porzucić owe wielkie uogólnienia, to musi odsłonić się też problem specyfiki literatury powstającej w odmiennych warunkach geograficzno politycznych i ideowych, jak literatura na emigracji. Jednakże tylko specyfiki czyli pewnej odmienności warunkowanej różnicą usytuowania części polskiej literatury. Badając konkretne teksty konkretnych autorów dość szybko postrzega się, że inaczej w tej literaturze funkcjonują niektóre elementarne wyznaczniki artystyczne dzieła, jak na przykład czas czy przestrzeń. Mówiąc skrótowo, uderza na przykład czytelnika wpisana w dzieło
tylko jedną odpowiedź. Oczywiście jedna literatura, bo przecież kryterium geograficzne czy polityczne nie może rozszczepiać na osobne, autonomiczne względem siebie całości tego, co jest składnikiem, jednej kultury narodowej. Ale jeśli porzucić owe wielkie uogólnienia, to musi odsłonić się też problem specyfiki literatury powstającej w odmiennych warunkach geograficzno politycznych i ideowych, jak literatura na emigracji. Jednakże tylko specyfiki czyli pewnej odmienności warunkowanej różnicą usytuowania części polskiej literatury. Badając konkretne teksty konkretnych autorów dość szybko postrzega się, że inaczej w tej literaturze funkcjonują niektóre elementarne wyznaczniki artystyczne dzieła, jak na przykład czas czy przestrzeń. Mówiąc skrótowo, uderza na przykład czytelnika wpisana w dzieło
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego