Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
poglądów konserwatorskich - przejście od konserwacji pojedynczych obiektów do zainteresowania zespołami w skali dzielnicy lub całego organizmu miejskiego, a także kształtowanie się jako pojęcia konserwatorskiego - pojęcia zespołu zabytkowego i świadomość konieczności jego ochrony.
Odbudowa, zniszczonych w trakcie II wojny światowej staromiejskich ośrodków historycznych miast, zdeterminowała w poważnym stopniu tak polską teorię, jak i praktykę konserwatorską pierwszych trzydziestu powojennych lat. Specyficzna powojenna sytuacja historyczna spowodowała, że odbudowa zabytkowych miast w Polsce traktowana i realizowana była w sposób odmienny niż w innych krajach europejskich, które stanęły również wobec problemu odbudowy zniszczonych działaniami wojennymi centrów staromiejskich. Wykształciła się przy tym w Polsce nie tylko odmienna
poglądów konserwatorskich - przejście od konserwacji pojedynczych obiektów do zainteresowania zespołami w skali dzielnicy lub całego organizmu miejskiego, a także kształtowanie się jako pojęcia konserwatorskiego - pojęcia zespołu zabytkowego i świadomość konieczności jego ochrony.<br>Odbudowa, zniszczonych w trakcie II wojny światowej staromiejskich ośrodków historycznych miast, zdeterminowała w poważnym stopniu tak polską teorię, jak i praktykę konserwatorską pierwszych trzydziestu powojennych lat. Specyficzna powojenna sytuacja historyczna spowodowała, że odbudowa zabytkowych miast w Polsce traktowana i realizowana była w sposób odmienny niż w innych krajach europejskich, które stanęły również wobec problemu odbudowy zniszczonych działaniami wojennymi centrów staromiejskich. Wykształciła się przy tym w Polsce nie tylko odmienna
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego