Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
pojęcia układu odniesienia jednostki. Ethos grupy byłby zatem pewnym ogólnym układem odniesienia jednostek w ramach danej grupy (lub podkultury), czyli swoistą kombinacją cech, wartości, stylów życia, kierunków uczestnictwa itp., które stanowią atrakcyjny przedmiot dążeń i aspiracji, matrycę służącą porównaniom swoich cech czy osiągnięć z tymi, które są w niej uwidocznione, jak też fikcyjne czy realne audytorium , którego oczami członkowie grupy krytycznie spoglądają na siebie i dążą do korygowania niedociągnięć lub osiągania określonych standardów ze względu na spodziewane oceny.
Podobnie jak w przypadku jednostek, wybór oceniającego układu odniesienia przesądza w znacznej mierze o tym, jak daną jednostkę postrzegają inni i jaka jest
pojęcia układu odniesienia jednostki. Ethos grupy byłby zatem pewnym ogólnym układem odniesienia jednostek w ramach danej grupy (lub podkultury), czyli swoistą kombinacją cech, wartości, stylów życia, kierunków uczestnictwa itp., które stanowią &lt;hi rend="italic"&gt;atrakcyjny przedmiot dążeń i aspiracji, matrycę służącą porównaniom&lt;/hi&gt; swoich cech czy osiągnięć z tymi, które są w niej uwidocznione, jak też &lt;hi rend="italic"&gt;fikcyjne czy realne audytorium&lt;/hi&gt; , którego oczami członkowie grupy krytycznie spoglądają na siebie i dążą do korygowania niedociągnięć lub osiągania określonych standardów ze względu na spodziewane oceny. &lt;page nr=112&gt;<br>Podobnie jak w przypadku jednostek, wybór oceniającego układu odniesienia przesądza w znacznej mierze o tym, jak daną jednostkę postrzegają inni i jaka jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego