Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
prawda rząd ZSRR nie utrzymywał w tym czasie stosunków dyplomatycznych z polskim rządem emigracyjnym, niemniej pertraktacje w sprawie ich nawiązania na początku 1944 r. były prowadzone za pośrednictwem rządów Wielkiej Brytanii i USA i nie wykluczone było uznanie przez ZSRR rządu emigracyjnego, ale pod określonymi bardzo istotnymi warunkami.
Perspektywa ta, jak i w ogóle sam fakt sporu między państwami alianckimi w sprawie polskiej wraz z mogącymi wyniknąć stąd konsekwencjami niewątpliwie musiały oddziaływać na stanowisko Dymitrowa i CBKP w kierunku nieprzesądzania konkretnych organizacyjno-politycznych form przyszłej demokratycznej władzy w Polsce, dopóki nie wyjaśni się ostatecznie przebieg rokowań trzech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej w
prawda rząd ZSRR nie utrzymywał w tym czasie stosunków dyplomatycznych z polskim rządem emigracyjnym, niemniej pertraktacje w sprawie ich nawiązania na początku 1944 r. były prowadzone za pośrednictwem rządów Wielkiej Brytanii i USA i nie wykluczone było uznanie przez ZSRR rządu emigracyjnego, ale pod określonymi bardzo istotnymi warunkami. &lt;page nr=39&gt;<br>Perspektywa ta, jak i w ogóle sam fakt sporu między państwami alianckimi w sprawie polskiej wraz z mogącymi wyniknąć stąd konsekwencjami niewątpliwie musiały oddziaływać na stanowisko Dymitrowa i CBKP w kierunku nieprzesądzania konkretnych organizacyjno-politycznych form przyszłej demokratycznej władzy w Polsce, dopóki nie wyjaśni się ostatecznie przebieg rokowań trzech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego