Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 11.01
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2002
że nie zostało ono dostatecznie zabezpieczone przed złodziejami. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy standardowe oraz ponadstandardowe. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że w ubezpieczeniu standardowym odpowiedzialność materialna ubezpieczyciela jest mniejsza niż w ponadstandardowym. Oznacza to, że za ukradzione przedmioty nie zostanie wypłacone odszkodowanie w pełnej wysokości kwoty, na jaką były one ubezpieczone. W zależności od firmy poszkodowany otrzymuje określony procent wartości utraconego mienia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubezpieczenia ponadstandardowego. Gdy objęte nim przedmioty zostaną skradzione lub zniszczone, ubezpieczający otrzyma znacznie wyższe odszkodowanie, mogące sięgać nawet 100 proc. ich wartości. Co zrozumiałe, za ponadstandardową polisę płaci się znacznie wyższe składki niż
że nie zostało ono dostatecznie zabezpieczone przed złodziejami. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe proponują polisy standardowe oraz <orig>ponadstandardowe</>. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że w ubezpieczeniu standardowym odpowiedzialność materialna <orig>ubezpieczyciela</> jest mniejsza niż w <orig>ponadstandardowym</>. Oznacza to, że za ukradzione przedmioty nie zostanie wypłacone odszkodowanie w pełnej wysokości kwoty, na jaką były one ubezpieczone. W zależności od firmy poszkodowany otrzymuje określony procent wartości utraconego mienia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubezpieczenia <orig>ponadstandardowego</>. Gdy objęte nim przedmioty zostaną skradzione lub zniszczone, ubezpieczający otrzyma znacznie wyższe odszkodowanie, mogące sięgać nawet 100 proc. ich wartości. Co zrozumiałe, za <orig>ponadstandardową</> polisę płaci się znacznie wyższe składki niż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego