Typ tekstu: Książka
Autor: Kruczkowski Leon
Tytuł: Kordian i cham
Rok wydania: 1979
Rok powstania: 1932
szacie bielutkiej - - wysłannik nieba, pokrzepiciel i opiekun umacniający strudzone ramiona oracza!... I cóż nam mówi, o najmilsi, ten widok tak wzruszający, tak powabny, tak, posilający dusze nasze?!...
Oto mówi on o przedziwnych rozkoszach prostoty, o słodyczach życia człowieka ubogiego, o radosnym zespoleniu pracy i modlitwy, o tej cudownej pogodzie dusznej, jaką Pan Jezus nagradza miłośniki swoje by najlichsze, by najbardziej w skromnocie uniżone!... Czymże są wszystkie skarby tego świata, czym miłość ziemi, czym troska o doczesne bogactwo, czym uciechy świeckie - - wobec szczęśliwości zgotowanej człowiekowi w królestwie niebieskim, wobec tamtych niebiańskich uciech?!...
Czczością jedynie i mamidłem, błąkającym nas po ścieżkach ziemskiego żywota
szacie bielutkiej - - wysłannik nieba, pokrzepiciel i opiekun umacniający strudzone ramiona oracza!... I cóż nam mówi, o najmilsi, ten widok tak wzruszający, tak powabny, tak, posilający dusze nasze?!...<br>&lt;page nr=144&gt; Oto mówi on o przedziwnych rozkoszach prostoty, o słodyczach życia człowieka ubogiego, o radosnym zespoleniu pracy i modlitwy, o tej cudownej pogodzie dusznej, jaką Pan Jezus nagradza miłośniki swoje by najlichsze, by najbardziej w skromnocie uniżone!... Czymże są wszystkie skarby tego świata, czym miłość ziemi, czym troska o doczesne bogactwo, czym uciechy świeckie - - wobec szczęśliwości zgotowanej człowiekowi w królestwie niebieskim, wobec tamtych niebiańskich uciech?!...<br>Czczością jedynie i mamidłem, błąkającym nas po ścieżkach ziemskiego żywota
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego