Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
to odsetek osób, które odnosiły się liberalnie do kontroli podaży alkoholu wzrastał w miarę przechodzenia do wyższych kategorii. Wzrost był również większy wśród mieszkańców miast niż respondentów mieszkających na wsi. Zróżnicowanie skali zmian w postawach liberalnych wedle poziomu spożycia alkoholu wskazuje na kategorię średnio pijących (1,2-6,0 litra) jako najbardziej podatną na zmianę.
Analiza wielu zmiennych pokazała nieco inne zależności. Wyniki uzyskane po zastosowania modelu regresji logistycznej ukazujące zależności postaw liberalnych dotyczących kontroli nad alkoholem od roku badania, zmiennych socjodemograficznych, zmiennej dotyczącej zaangażowania religijnego, udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych oraz spożycia alkoholu zostały przedstawione w tabeli 2.Zastosowanie modelu pokazało
to odsetek osób, które odnosiły się liberalnie do kontroli podaży alkoholu wzrastał w miarę przechodzenia do wyższych kategorii. Wzrost był również większy wśród mieszkańców miast niż respondentów mieszkających na wsi. Zróżnicowanie skali zmian w postawach liberalnych wedle poziomu spożycia alkoholu wskazuje na kategorię średnio pijących (1,2-6,0 litra) jako najbardziej podatną na zmianę. <br>Analiza wielu zmiennych pokazała nieco inne zależności. Wyniki uzyskane po zastosowania modelu regresji logistycznej ukazujące zależności postaw liberalnych dotyczących kontroli nad alkoholem od roku badania, zmiennych socjodemograficznych, zmiennej dotyczącej zaangażowania religijnego, udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych oraz spożycia alkoholu zostały przedstawione w tabeli 2.<br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br>Zastosowanie modelu pokazało
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego