Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
agresywne. Stąd spotykane choćby u Leśmiana nieustanne substancjalizowanie śmierci.
Zogniskujemy obecnie naszą uwagę na samej "pustoszącej pustce".
Przedstawiając poglądy Heideggera na fenomenalną istotę śmierci, pisze Alphons de Waelhens: "Umieranie przynależy do Dasein jako niemożliwa do przezwyciężenia (bo nieunikniona), jako najbardziej osobista (bo stawiająca mnie wobec samego siebie w całkowitym ogołoceniu), jako najbardziej irracjonalna (bo zrywająca wszelkie związki z innymi możliwościami) możliwość". Podobnie sam Heidegger: "Śmierć jako kres Dasein jest najbardziej własną, najbardziej bezwzględną, pewną i przy tym nieokreśloną, niemożliwą do uniknięcia możliwością Dasein". Akcent w obydwu przypadkach pada na słowo "możliwość". "Śmierć - kontynuuje Heidegger - jest możliwością niemożliwości wszelkiego ustosunkowania się, wszelkiego egzystowania
agresywne. Stąd spotykane choćby u Leśmiana nieustanne substancjalizowanie śmierci.<br>Zogniskujemy obecnie naszą uwagę na samej "pustoszącej pustce".<br>Przedstawiając poglądy Heideggera na fenomenalną istotę śmierci, pisze Alphons de Waelhens: &lt;q&gt;"Umieranie przynależy &lt;page nr=275&gt; do Dasein jako niemożliwa do przezwyciężenia (bo nieunikniona), jako najbardziej osobista (bo stawiająca mnie wobec samego siebie w całkowitym ogołoceniu), jako najbardziej irracjonalna (bo zrywająca wszelkie związki z innymi możliwościami) możliwość"&lt;/&gt;. Podobnie sam Heidegger: &lt;q&gt;"Śmierć jako kres Dasein jest najbardziej własną, najbardziej bezwzględną, pewną i przy tym nieokreśloną, niemożliwą do uniknięcia możliwością Dasein"&lt;/&gt;. Akcent w obydwu przypadkach pada na słowo "możliwość". &lt;q&gt;"Śmierć - kontynuuje Heidegger - jest możliwością niemożliwości wszelkiego ustosunkowania się, wszelkiego egzystowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego