Typ tekstu: Książka
Autor: Kruczkowski Leon
Tytuł: Kordian i cham
Rok wydania: 1979
Rok powstania: 1932
wszelkie stworzenie wywyższył i oświecił, aby nie tylko życiem poczciwym, ale i rozumieniem onego świadomym dla zbawienia duszy swej pracował, ku szczęśliwości niebieskiej statecznie zmierzał!... I dlatego to, o najmilsi, pamiętając na słowa Pańskie: "poglądajcie a podnoście głowy wasze!" - rozważymy tu sobie ninie, jako poglądać nam trzeba na życie nasze, jako wyrozumieć jego radości i nędze, boleści i uciski - zgoła, jako pojąć jego boski i ludzki porządek?... Trzeba nade wszystko, abyśmy przeniknęli osobliwie naukę z dzisiejszej ewangelii świętej płynącą; co iżbyśmy z pożytkiem i korzyścią duszną uczynić mogli, wezwijmyż ku pomocy Matkę Najświętszą i razem odmówmy głośno pozdrowienie nasze...
Tu ksiądz
wszelkie stworzenie wywyższył i oświecił, aby nie tylko życiem poczciwym, ale i rozumieniem onego świadomym dla zbawienia duszy swej pracował, ku szczęśliwości niebieskiej statecznie zmierzał!... I dlatego to, o najmilsi, pamiętając na słowa Pańskie: "poglądajcie a podnoście głowy wasze!" - rozważymy tu sobie ninie, jako poglądać nam trzeba na życie nasze, jako wyrozumieć jego radości i nędze, boleści i uciski - zgoła, jako pojąć jego boski i ludzki porządek?... Trzeba nade wszystko, abyśmy przeniknęli osobliwie naukę z dzisiejszej ewangelii świętej płynącą; co iżbyśmy z pożytkiem i korzyścią duszną uczynić mogli, wezwijmyż ku pomocy Matkę Najświętszą i razem odmówmy głośno pozdrowienie nasze...<br>Tu ksiądz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego