Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
się cechy stałe i zmienne. Cechy stałe to takie, których stany w przyjętym przedziale czasu nie ulegają zmianie. Cechy zmienne charakteryzują się określoną kinetyką zmian swoich stanów w danym przedziale czasu. Z natury rzeczy, cechą stałą jest każda cecha jednostanowa.
12 Ze względu na liczbę wyróżnionych stanów cechy, dzieli się je na cechy jednostanowe, dychotomiczne (dwustanowe) i wielostanowe. Z uwagi na prostotę, cechy dychotomiczne są często stosowane w komunikacji społecznej (np. dobry - zły, zimny - gorący, wysoki - niski). W zastosowaniach profesjonalnych cechy dychotomiczne są na ogół przekształcane w cechy wielostanowe.
13 Przyjmując za kryterium moc zbioru przedmiotów, którym przysługują, cechy dzielą się
się cechy stałe i zmienne. Cechy stałe to takie, których stany w przyjętym przedziale czasu nie ulegają zmianie. Cechy zmienne charakteryzują się określoną kinetyką zmian swoich stanów w danym przedziale czasu. Z natury rzeczy, cechą stałą jest każda cecha jednostanowa.<br>12 Ze względu na liczbę wyróżnionych stanów cechy, dzieli się je na cechy jednostanowe, dychotomiczne (dwustanowe) i wielostanowe. Z uwagi na prostotę, cechy dychotomiczne są często stosowane w komunikacji społecznej (np. dobry - zły, zimny - gorący, wysoki - niski). W zastosowaniach profesjonalnych cechy dychotomiczne są na ogół przekształcane w cechy wielostanowe.<br>13 Przyjmując za kryterium moc zbioru przedmiotów, którym przysługują, cechy dzielą się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego