Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telekomunikacyjne
Rok: 2000
numerów można uzyskać u reprezentantów handlowych oraz w salonach firmowych Era GSM.
Numer na życzenie Abonenta jest przydzielany, jeżeli nie jest użytkowany przez innego Abonenta oraz jeżeli znajduje się w przedziale numerów otwartych dla Abonenta Era GSM w danym czasie.
Uwaga: minimalny okres, na jaki można zamówić usługi dodatkowe, to jeden pełny cykl rozliczeniowy (z wyjątkiem usług jednorazowych). Opłata miesięczna za usługi dodatkowe jest naliczana miesięcznie i płatna z góry.
Opłata za korzystanie
Poniższe usługi są rozliczane wg czasu użytkowania:
- przeniesienie połączenia:
( Abonent sieci Era GSM, który zaprogramował przenoszenie połączeń z telefonu GSM na inny dowolny krajowy numer telefonu, płaci za
numerów można uzyskać u reprezentantów handlowych oraz w salonach firmowych Era GSM.<br>Numer na życzenie Abonenta jest przydzielany, jeżeli nie jest użytkowany przez innego Abonenta oraz jeżeli znajduje się w przedziale numerów otwartych dla Abonenta Era GSM w danym czasie.<br>Uwaga: minimalny okres, na jaki można zamówić usługi dodatkowe, to jeden pełny cykl rozliczeniowy (z wyjątkiem usług jednorazowych). Opłata miesięczna za usługi dodatkowe jest naliczana miesięcznie i płatna z góry.<br>Opłata za korzystanie<br>Poniższe usługi są rozliczane wg czasu użytkowania:<br>- przeniesienie połączenia:<br>( Abonent sieci Era GSM, który zaprogramował przenoszenie połączeń z telefonu GSM na inny dowolny krajowy numer telefonu, płaci za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego