Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
ostała się w całości wobec nowszych faktów spektroskopji; ustąpiła miejsca mechanice undulacyjnej. Nie mniej stanowi ona jeden z najważniejszych etapów w rozwoju idej współczesnych o promieniowaniu atomów.
Poza opanowaniem widma wodoru, wielki swój triumf święciła teorja Bohra w wyjaśnieniu całkowitem widma helu zjonizowanego, to jest widma atomu helu, który utracił jeden z dwu swych elektronów. Serje widmowe helu zjonizowanego znajdzie czytelnik na fig. 8-mej. Rysunek został wykonany tak samo, jak i rysunek na str. 52, przedstawiający schematycznie widmo wodoru; dłuższe komentarze byłyby przeto zbyteczne Zwracamy tylko uwagę czytelnika na to, że stałą R wzorów seryjnych należy w widmie helu pomnożyć
ostała się w całości wobec nowszych faktów spektroskopji; ustąpiła miejsca mechanice undulacyjnej. Nie mniej stanowi ona jeden z najważniejszych etapów w rozwoju idej współczesnych o promieniowaniu atomów.<br>Poza opanowaniem widma wodoru, wielki swój triumf święciła teorja Bohra w wyjaśnieniu całkowitem widma &lt;hi&gt;helu zjonizowanego&lt;/&gt;, to jest widma atomu helu, który utracił jeden z dwu swych elektronów. Serje widmowe helu zjonizowanego znajdzie czytelnik na fig. 8-mej. Rysunek został wykonany tak samo, jak i rysunek na str. 52, przedstawiający schematycznie widmo wodoru; dłuższe komentarze byłyby przeto zbyteczne Zwracamy tylko uwagę czytelnika na to, że stałą &lt;hi&gt;R&lt;/&gt; wzorów seryjnych należy w widmie helu pomnożyć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego