Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
wschodzie zaś aż po Okę i górną Wołgę. Nabytki te pochodziły czy to ze zwycięskich wojen, czy to z układów i związków małżeńskich zawieranych między książęcymi rodami ruskimi i litewskimi. Przyłączone ziemie, w których na ogół zdobywcy zachowali urzędy i obyczaj ruski, były bezpośrednio podporządkowane wielkiemu księciu lub podlegały jedynie jego zwierzchnictwu, pozostając pod władzą miejscowych kniaziów czy członków litewskiej rodziny książęcej - Giedyminowiczów.

Uważane za własność dynastii panującej Wielkie Księstwo Litewskie stanowiło monarchię patrymonialną , a władzę w nim sprawował dziedzicznie wielki książę, zwany także hospodarem. Środki materialne czerpał on z danin oraz ze świadczeń poddanych i w części przeznaczał je na
wschodzie zaś aż po Okę i górną Wołgę. Nabytki te pochodziły czy to ze zwycięskich wojen, czy to z układów i związków małżeńskich zawieranych między książęcymi rodami ruskimi i litewskimi. Przyłączone ziemie, w których na ogół zdobywcy zachowali urzędy i obyczaj ruski, były bezpośrednio podporządkowane wielkiemu księciu lub podlegały jedynie jego zwierzchnictwu, pozostając pod władzą miejscowych kniaziów czy członków litewskiej rodziny książęcej - Giedyminowiczów.<br><br>Uważane za własność dynastii panującej Wielkie Księstwo Litewskie stanowiło monarchię patrymonialną , a władzę w nim sprawował dziedzicznie wielki książę, zwany także hospodarem. Środki materialne czerpał on z danin oraz ze świadczeń poddanych i w części przeznaczał je na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego