Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
mogą ustalić także inne warunki pracy. Przepisy prawa pracy nie wyłączają uprawnienia stron do ustalenia w umowie określonego rozkładu czasu pracy.
W razie jednak pominięcia w treści umowy o pracę warunku wskazanego w art. 29 § 1 k. p. , do stwierdzenia jej zawarcia konieczne jest choćby w sposób dorozumiany (art. 60 k. c. w związku z art. 300 k. p. ) ustalenie zgodnej woli stron co do treści tego składnika umowy. W odniesieniu natomiast do dodatkowych postanowień umowy o pracę, w razie braku stosownego zastrzeżenia w umowie, domniemanie przemawia za tym, iż strony nie złożyły oświadczeń woli w tym przedmiocie.
Jeżeli więc strony w
mogą ustalić także inne warunki pracy. Przepisy prawa pracy nie wyłączają uprawnienia stron do ustalenia w umowie określonego rozkładu czasu pracy. <br> W razie jednak pominięcia w treści umowy o pracę warunku wskazanego w art. 29 § 1 k. p. , do stwierdzenia jej zawarcia konieczne jest choćby w sposób dorozumiany (art. 60 k. c. w związku z art. 300 k. p. ) ustalenie zgodnej woli stron co do treści tego składnika umowy. W odniesieniu natomiast do dodatkowych postanowień umowy o pracę, w razie braku stosownego zastrzeżenia w umowie, domniemanie przemawia za tym, iż strony nie złożyły oświadczeń woli w tym przedmiocie. <br> Jeżeli więc strony w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego