Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
Wypowiedzenie przez zleceniobiorcę
Gdy wypowiada umowę zleceniobiorca, zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Strony w umowie nie mogą z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia kontraktu z ważnych powodów (art. 746 k.c.).
Przedstawione cechy umowy zlecenia (umowy o świadczeniu usług) pozwalają na wskazanie różnic zachodzących pomiędzy tą umową a umowa o pracę.
Nie oznacza to, że w praktyce przepisy o zleceniu nie mogą być wykorzystywane dla świadczenia pracy w sposób ciągły. Warunkiem jest jednak takie ustalenie treści stosunku prawnego by z niego
jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.<br>Wypowiedzenie przez zleceniobiorcę<br>Gdy wypowiada umowę zleceniobiorca, zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Strony w umowie nie mogą z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia kontraktu z ważnych powodów (art. 746 k.c.).<br>Przedstawione cechy umowy zlecenia (umowy o świadczeniu usług) pozwalają na wskazanie różnic zachodzących pomiędzy tą umową a umowa o pracę.<br>Nie oznacza to, że w praktyce przepisy o zleceniu nie mogą być wykorzystywane dla świadczenia pracy w sposób ciągły. Warunkiem jest jednak takie ustalenie treści stosunku prawnego by z niego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego