Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
czy ustalony został zgodnie z zasadą równej miary, czy też nie.
Spróbujmy zatem uogólnić postulat równości szans przez nadanie mu takiej właśnie postaci parametrycznej. Oznaczmy przez p,(k) prawdopodobieństwo uzyskania przez i -tą osobę przedmiotu znajdującego się na k -tym miejscu w jej uporządkowaniu preferencyjnym. Sformułujemy następujący postulat.
Dla każdego k: p(k): p(k) -: p0(k) = a: a: -: a0 . Liczby (dodatnie) a, są właśnie wagami przyporządkowanymi poszczególnym osobom wedle kryterium spoza formalnej struktury modelu. W przypadku szczególnym, gdy a = a = - = a0, otrzymujemy postulat równości szans.
Okazuje się jednak, że uzyskana w ten sposób swoboda w przypisywaniu dowolnych wag poszczególnym uczestnikom podziału
czy ustalony został zgodnie z zasadą równej miary, czy też nie.<br> Spróbujmy zatem uogólnić postulat równości szans przez nadanie mu takiej właśnie postaci parametrycznej. Oznaczmy przez p,(k) prawdopodobieństwo uzyskania przez i -tą osobę przedmiotu znajdującego się na k -tym miejscu w jej uporządkowaniu preferencyjnym. Sformułujemy następujący postulat.<br> Dla każdego k: p(k): p(k) -: p0(k) = a: a: -: a0 . Liczby (dodatnie) a, są właśnie wagami przyporządkowanymi poszczególnym osobom wedle kryterium spoza formalnej struktury modelu. W przypadku szczególnym, gdy a = a = - = a0, otrzymujemy postulat równości szans.<br> Okazuje się jednak, że uzyskana w ten sposób swoboda w przypisywaniu dowolnych wag poszczególnym uczestnikom podziału
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego