Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
być jako sprawy gospodarcze. Wprawdzie ustawa antymonopolowa w art. 29 niefortunnie wykreśliła art. 2 ust. 2 pkt 5 ustawy z 24 V 1989 o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175) zamiast skreślenia tylko słów "w gospodarce narodowej" - tak jak w art. 479 § 2 pkt 3 k.p.c., to jednak właśnie z tego ostatniego przepisu k.p.c. wynika bezspornie konieczność uznania tych spraw za sprawy gospodarcze. Art. 479 § 2 używa wprawdzie sformułowania "sprawy gospodarcze w rozumieniu niniejszego działu", ale powinno być bezsporne, że podobnie jak np. sprawy ze stosunku spółki, także sprawy z zakresu przeciwdziałania praktykom
być jako sprawy gospodarcze. Wprawdzie ustawa antymonopolowa w art. 29 niefortunnie wykreśliła art. 2 ust. 2 pkt 5 ustawy z 24 V 1989 o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175) zamiast skreślenia tylko słów "w gospodarce narodowej" - tak jak w art. 479 § 2 pkt 3 k.p.c., to jednak właśnie z tego ostatniego przepisu k.p.c. wynika bezspornie konieczność uznania tych spraw za sprawy gospodarcze. Art. 479 § 2 używa wprawdzie sformułowania "sprawy gospodarcze w rozumieniu niniejszego działu", ale powinno być bezsporne, że podobnie jak np. sprawy ze stosunku spółki, także sprawy z zakresu przeciwdziałania praktykom
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego