Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
działu", ale powinno być bezsporne, że podobnie jak np. sprawy ze stosunku spółki, także sprawy z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym są sprawami gospodarczymi w rozumieniu ustalonym przez ustawę o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, i w konsekwencji są sprawami cywilnymi. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pojęcie "sprawa cywilna" (art. 1 k.p.c.) jest nadrzędne w stosunku do pojęcia "sprawa gospodarcza" (art. 2 ustawy z 24 V 1989).
2. Przepisy ustawy z 24 II 1990 wprowadziły szczególną konstrukcję stron postępowania. Z art. 479 § 1 k.p.c. wynika, że "w sprawach z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym stronami są także Urząd Antymonopolowy i
działu", ale powinno być bezsporne, że podobnie jak np. sprawy ze stosunku spółki, także sprawy z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym są sprawami gospodarczymi w rozumieniu ustalonym przez ustawę o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, i w konsekwencji są sprawami cywilnymi. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pojęcie "sprawa cywilna" (art. 1 k.p.c.) jest nadrzędne w stosunku do pojęcia "sprawa gospodarcza" (art. 2 ustawy z 24 V 1989).<br>2. Przepisy ustawy z 24 II 1990 wprowadziły szczególną konstrukcję stron postępowania. Z art. 479 § 1 k.p.c. wynika, że "w sprawach z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym stronami są także Urząd Antymonopolowy i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego