Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
przed sądem antymonopolowym możliwe jest również odpowiednie stosowanie art. 479 § 1, zgodnie z którym sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczeń, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są wynikiem niedozwolonych praktyk monopolistycznych lub ograniczających samodzielność podmiotów gospodarczych. Z uwagi na jednoznaczne sformułowanie art. 479 k.p.c. sąd antymonopolowy nie jest związany uznaniem powództwa.
5. Postępowanie przed sądem antymonopolowym, jak to już wyżej podkreślono, jest postępowaniem przed sądem I instancji i nie zmierza ono bezpośrednio do kontroli postępowania i decyzji Urz. An., lecz do merytorycznego rozstrzygania sprawy. Nie oznacza to jednak, że sąd nie dokonuje pośredniej
przed sądem antymonopolowym możliwe jest również odpowiednie stosowanie art. 479 § 1, zgodnie z którym sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczeń, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są wynikiem niedozwolonych praktyk monopolistycznych lub ograniczających samodzielność podmiotów gospodarczych. Z uwagi na jednoznaczne sformułowanie art. 479 k.p.c. sąd antymonopolowy nie jest związany uznaniem powództwa.<br>5. Postępowanie przed sądem antymonopolowym, jak to już wyżej podkreślono, jest postępowaniem przed sądem I instancji i nie zmierza ono bezpośrednio do kontroli postępowania i decyzji Urz. An., lecz do merytorycznego rozstrzygania sprawy. Nie oznacza to jednak, że sąd nie dokonuje pośredniej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego