Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
bez żadnych opłat. Zauważmy również, że przekazanie spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym do trybu procesowego stwarzać może rozliczne wątpliwości przy orzekaniu o kosztach sądowych, które według tradycyjnych zasad ustalone są stosownie do wyniku procesu (strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu - por. art. 98 k.p.c.). Jeżeli uznamy zainteresowanego za samodzielną stronę procesu, to jakie i według jakich zasad ponosić on powinien koszty procesu?
7. Rozwiązania ustawy z 1990 r. wykazują nie tylko mankamenty procesowe, ale i materialnoprawne, które rzutują na zakres funkcjonowania sądu antymonopolowego. Świadczy o tym w szczególności zestawienie art. 8 ust. 2
bez żadnych opłat. Zauważmy również, że przekazanie spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym do trybu procesowego stwarzać może rozliczne wątpliwości przy orzekaniu o kosztach sądowych, które według tradycyjnych zasad ustalone są stosownie do wyniku procesu (strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu - por. art. 98 k.p.c.). Jeżeli uznamy zainteresowanego za samodzielną stronę procesu, to jakie i według jakich zasad ponosić on powinien koszty procesu?<br>7. Rozwiązania ustawy z 1990 r. wykazują nie tylko mankamenty procesowe, ale i materialnoprawne, które rzutują na zakres funkcjonowania sądu antymonopolowego. Świadczy o tym w szczególności zestawienie art. 8 ust. 2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego