Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
wypowiedziałyby się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1, art. 89 i n. k.p.a.). Rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy przez Urz. następować będzie z reguły przez wydanie decyzji administracyjnej. Teoretycznie w grę wchodzić może również ugoda administracyjna zatwierdzona przez ten Urząd (art. 114 i 118 k.p.a.).
Od wydanej decyzji Urz. An. nie przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych postępowania administracyjnego do organu II instancji, lecz zgodnie z wyraźnymi postanowieniami ustawy (art. 10 ust. 1, art. 13, 15 ust. 4 i art. 16 ust. 3) "Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - sądu antymonopolowego". Jednocześnie art. 23 ustawy stwierdza, że
wypowiedziałyby się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1, art. 89 i n. k.p.a.). Rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy przez Urz. następować będzie z reguły przez wydanie decyzji administracyjnej. Teoretycznie w grę wchodzić może również ugoda administracyjna zatwierdzona przez ten Urząd (art. 114 i 118 k.p.a.).<br>Od wydanej decyzji Urz. An. nie przysługuje odwołanie na zasadach ogólnych postępowania administracyjnego do organu II instancji, lecz zgodnie z wyraźnymi postanowieniami ustawy (art. 10 ust. 1, art. 13, 15 ust. 4 i art. 16 ust. 3) "Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - sądu antymonopolowego". Jednocześnie art. 23 ustawy stwierdza, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego