Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
wynikającym z art. 154 k. p.
To prawda, że Sąd Najwyższy w powołanej uchwale zajmował się nieco innym zagadnieniem, ale w przedmiocie wymiaru urlopu osoby zatrudnionej na 1/2 etatu (chodziło o to, czy urlop przysługuje w pełnej wysokości czy w połowie) odwołał się do zasad ustalonych w art. 154 k. p. Skoro zatem przepis ten bez żadnych wyjątków określa zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego, to można stąd wnosić, że odnosi się on również do ustalania wymiaru urlopu w dodatkowym miejscu pracy.
Nie mniej istotnym zagadnieniem jest zgodnie z art. 156 § 1 k. p. ustalenie okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa
wynikającym z art. 154 k. p. <br> To prawda, że Sąd Najwyższy w powołanej uchwale zajmował się nieco innym zagadnieniem, ale w przedmiocie wymiaru urlopu osoby zatrudnionej na 1/2 etatu (chodziło o to, czy urlop przysługuje w pełnej wysokości czy w połowie) odwołał się do zasad ustalonych w art. 154 k. p. Skoro zatem przepis ten bez żadnych wyjątków określa zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego, to można stąd wnosić, że odnosi się on również do ustalania wymiaru urlopu w dodatkowym miejscu pracy. <br> Nie mniej istotnym zagadnieniem jest zgodnie z art. 156 § 1 k. p. ustalenie okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego