Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
wyjaśnił, że pracownik, z którym umowa o pracę wygasła na skutek 3-miesięcznej nieobecności w pracy, spowodowanej tymczasowym aresztowaniem (art. 66 § 1 k. p. ), nie traci prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługującym mu w roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy o pracę. W świetle bowiem art. 169 k. p. wygaśnięcie stosunku pracy, spowodowane innymi przyczynami niż porzucenie pracy, pozostaje bez wpływu na ocenę uprawnień urlopowych pracownika.
Według art. 171 § 1 pkt. 2 k. p. pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w razie nie wykorzystania przysługującego urlopu w całości albo w części z powołania pracownika do zasadniczej, okresowej lub zawodowej służby wojskowej
wyjaśnił, że pracownik, z którym umowa o pracę wygasła na skutek 3-miesięcznej nieobecności w pracy, spowodowanej tymczasowym aresztowaniem (art. 66 § 1 k. p. ), nie traci prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługującym mu w roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy o pracę. W świetle bowiem art. 169 k. p. wygaśnięcie stosunku pracy, spowodowane innymi przyczynami niż porzucenie pracy, pozostaje bez wpływu na ocenę uprawnień urlopowych pracownika. <br> Według art. 171 § 1 pkt. 2 k. p. pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w razie nie wykorzystania przysługującego urlopu w całości albo w części z powołania pracownika do zasadniczej, okresowej lub zawodowej służby wojskowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego