Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
on wiele ciekawych i istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, wyłaniających się na tle wypowiedzenia warunków pracy i płacy w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania. Niektóre poglądy przedstawione przez Autora mają w moim przekonaniu charakter dyskusyjny, co skłania mnie do ustosunkowania się do nich.
I.
Zgodnie z artykułem 69 k. p. "jeżeli przepisy niniejszego oddziału nie stanowią inaczej, do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów o trybie postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz przepisów o rozpatrywaniu sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń
on wiele ciekawych i istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, wyłaniających się na tle wypowiedzenia warunków pracy i płacy w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania. Niektóre poglądy przedstawione przez Autora mają w moim przekonaniu charakter dyskusyjny, co skłania mnie do ustosunkowania się do nich. <br> &lt;tit1&gt;I.&lt;/tit1&gt;<br>Zgodnie z artykułem 69 k. p. "jeżeli przepisy niniejszego oddziału nie stanowią inaczej, do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów o trybie postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz przepisów o rozpatrywaniu sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego