Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów o trybie postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz przepisów o rozpatrywaniu sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń i o przywracaniu do pracy". Na tle tego przepisu Autor wyraża pogląd, że art. 69 k. p. , mimo jego literalnego brzmienia, powinien być odczytany jako dyspozycja nakazująca odpowiednio (podkr. moje - M. R. K. ) stosować przepisy o umowie o pracę na czas nie określony do stosunku pracy powstałego na podstawie powołania. . W przekonaniu Autora brak w art. 69 k. p. wzmianki o "odpowiednim" stosowaniu przepisów o umowie o
przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów o trybie postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz przepisów o rozpatrywaniu sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń i o przywracaniu do pracy". Na tle tego przepisu Autor wyraża pogląd, że art. 69 k. p. , mimo jego literalnego brzmienia, powinien być odczytany jako dyspozycja nakazująca odpowiednio (podkr. moje - M. R. K. ) stosować przepisy o umowie o pracę na czas nie określony do stosunku pracy powstałego na podstawie powołania. <page nr=26>. W przekonaniu Autora brak w art. 69 k. p. wzmianki o "odpowiednim" stosowaniu przepisów o umowie o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego