Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 93 § 1 k. p.
Na tle poprzedniej i obecnej redakcji przepisu art. 23 cytowanego układu należy stwierdzić, że nie zachodzą istotne zmiany w jego stosowaniu. Treść dotychczasowego art. 23 układu zbiorowego nie wyłączała i nie ograniczała prawa do odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 93 § 1 k. p. Osobie zatem uprawnionej do tych świadczeń przy spełnieniu określonych w tych przepisach przesłankach przysługiwało roszczenie o wypłatę dwóch odpraw pośmiertnych. Nie zachodziła bowiem identyczność rodzajowa obu odpraw - opartych na różnych przesłankach.
Odprawa pośmiertna przewidziana w art. 23 układu łączyła się poprzednio ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku w zatrudnieniu, a
odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 93 § 1 k. p. <br> Na tle poprzedniej i obecnej redakcji przepisu art. 23 cytowanego układu należy stwierdzić, że nie zachodzą istotne zmiany w jego stosowaniu. Treść dotychczasowego art. 23 układu zbiorowego nie wyłączała i nie ograniczała prawa do odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 93 § 1 k. p. Osobie zatem uprawnionej do tych świadczeń przy spełnieniu określonych w tych przepisach przesłankach przysługiwało roszczenie o wypłatę dwóch odpraw pośmiertnych. Nie zachodziła bowiem identyczność rodzajowa obu odpraw - opartych na różnych przesłankach. <br> Odprawa pośmiertna przewidziana w art. 23 układu łączyła się poprzednio ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku w zatrudnieniu, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego