Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
dwóch odpraw pośmiertnych. Nie zachodziła bowiem identyczność rodzajowa obu odpraw - opartych na różnych przesłankach.
Odprawa pośmiertna przewidziana w art. 23 układu łączyła się poprzednio ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku w zatrudnieniu, a obecnie w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Natomiast odprawa pośmiertna przewidziana w art. 93 § 1 k. p. przysługuje osobom uprawnionym w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.
Zasadne jest zatem stanowisko rewizji nadzwyczajnej, że ust. 2 art. 23 zawarty w protokole dodatkowym do układu nie wprowadza nowego uprawnienia, ale wyjaśnia
dwóch odpraw pośmiertnych. Nie zachodziła bowiem identyczność rodzajowa obu odpraw - opartych na różnych przesłankach. <br> Odprawa pośmiertna przewidziana w art. 23 układu łączyła się poprzednio ze śmiercią pracownika w wyniku wypadku w zatrudnieniu, a obecnie w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Natomiast odprawa pośmiertna przewidziana w art. 93 § 1 k. p. przysługuje osobom uprawnionym w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. <br> Zasadne jest zatem stanowisko rewizji nadzwyczajnej, że ust. 2 art. 23 zawarty w protokole dodatkowym do układu nie wprowadza nowego uprawnienia, ale wyjaśnia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego