Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
osobą uprawnioną była powódka - to wówczas, zgodnie z art. 93 § 5 k. p. , przysługiwałaby jej połowa odprawy w wysokości określonej w § 1 tegoż przepisu.
Zaskarżony wyrok narusza również interes PRL, gdyż pozbawia wdowę po górniku, zmarłym w następstwie wypadku przy pracy, należnej jej odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 93 § 1 k. p. .
K. Z.

KODEKS PRACY
do art. 130 § 1
1. Nie każdy, kto jest zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia, korzysta ze skróconego czasu pracy, a tylko ten, którego do skróconego czasu pracy uprawniają odpowiednie przepisy.
2. Ustanie okoliczności szkodliwych dla zdrowia powoduje, że pracownik, który pracował w skróconym czasie pracy
osobą uprawnioną była powódka - to wówczas, zgodnie z art. 93 § 5 k. p. , przysługiwałaby jej połowa odprawy w wysokości określonej w § 1 tegoż przepisu. <br> Zaskarżony wyrok narusza również interes PRL, gdyż pozbawia wdowę po górniku, zmarłym w następstwie wypadku przy pracy, należnej jej odprawy pośmiertnej przewidzianej w art. 93 § 1 k. p. &lt;gap&gt;. <br>&lt;au&gt;K. Z.&lt;/au&gt; <br><br>&lt;tit1&gt;KODEKS PRACY<br>do art. 130 § 1&lt;/tit1&gt;<br> 1. &lt;hi rend="italic"&gt;Nie każdy, kto jest zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia, korzysta ze skróconego czasu pracy, a tylko ten, którego do skróconego czasu pracy uprawniają odpowiednie przepisy. <br> 2. Ustanie okoliczności szkodliwych dla zdrowia powoduje, że pracownik, który pracował w skróconym czasie pracy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego