Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
Za takim poglądem przemawia przede wszystkim wykładnia gramatyczna. W omawianym przepisie bowiem brak jest wymagań konkretyzacji czynności w pracy powierzonej pracownikowi oraz wymagań, by potrzeby zakładu pracy ograniczać tylko do potrzeb jednostki organizacyjnej (komórki, placówki) zakładu pracy, do której pracownik został skierowany. Potrzeby zakładu pracy w świetle art. 42 § 4 k. p. należy rozumieć szeroko, a więc zakładu pracy jako całości. Rozpoznawana sprawa może być przykładem złych konsekwencji, do których mogłoby prowadzić wąskie rozumienie potrzeb zakładu pracy.
Nie było przecież między stronami sporne, że samochód prowadzony przez powoda musiał być przekazany do kapitalnego remontu (co stanowiło potrzebę zakładu pracy - Spółdzielni) i powoda
Za takim poglądem przemawia przede wszystkim wykładnia gramatyczna. W omawianym przepisie bowiem brak jest wymagań konkretyzacji czynności w pracy powierzonej pracownikowi oraz wymagań, by potrzeby zakładu pracy ograniczać tylko do potrzeb jednostki organizacyjnej (komórki, placówki) zakładu pracy, do której pracownik został skierowany. Potrzeby zakładu pracy w świetle art. 42 § 4 k. p. należy rozumieć szeroko, a więc zakładu pracy jako całości. Rozpoznawana sprawa może być przykładem złych konsekwencji, do których mogłoby prowadzić wąskie rozumienie potrzeb zakładu pracy. <br> Nie było przecież między stronami sporne, że samochód prowadzony przez powoda musiał być przekazany do kapitalnego remontu (co stanowiło potrzebę zakładu pracy - Spółdzielni) i powoda
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego