Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
dwa różne elementy stosunku pracy. Nie można zatem uznać, że fakt określenia w umowie o pracę wynagrodzenia w sposób odpowiadający pewnej organizacji pracy zawiera jednocześnie zastrzeżenia co do zatrudnienia pracownika tylko w rozkładzie czasu pracy stosowanym przy takiej organizacji pracy i wyłącza uprawnienia kierownicze zakładu pracy wynikające z art. 131 k. p. Umowa o pracę nie zawierająca postanowienia w przedmiocie rozkładu czasu pracy nie pozbawia kierownika zakładu pracy uprawnienia do przeniesienia pracownika z czterobrygadowej organizacji pracy do innej, choćby w umowie tej strony ustaliły stawkę wynagrodzenia, z uwzględnieniem współczynnika stosowanego przy zatrudnieniu w tej organizacji pracy.
II
Pracownik zatrudniony w czterobrygadowej organizacji
dwa różne elementy stosunku pracy. Nie można zatem uznać, że fakt określenia w umowie o pracę wynagrodzenia w sposób odpowiadający pewnej organizacji pracy zawiera jednocześnie zastrzeżenia co do zatrudnienia pracownika tylko w rozkładzie czasu pracy stosowanym przy takiej organizacji pracy i wyłącza uprawnienia kierownicze zakładu pracy wynikające z art. 131 k. p. Umowa o pracę nie zawierająca postanowienia w przedmiocie rozkładu czasu pracy nie pozbawia kierownika zakładu pracy uprawnienia do przeniesienia pracownika z czterobrygadowej organizacji pracy do innej, choćby w umowie tej strony ustaliły stawkę wynagrodzenia, z uwzględnieniem współczynnika stosowanego przy zatrudnieniu w tej organizacji pracy. <br>&lt;tit1&gt;II&lt;/tit1&gt;<br> Pracownik zatrudniony w czterobrygadowej organizacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego