Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
okres pobierania renty chorobowej stanowi przerwę w zatrudnieniu w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 k. p.
Prawidłowość wyniku wykładni gramatycznej skontrolował Sąd Najwyższy w drodze interpretacji logicznej, słusznie wywodząc, że zakaz rozwiązywania umowy o pracę nie rozciąga się na okres pobierania renty chorobowej, gdyż przepis art. 53 § 1 lit. b/k. p. ogranicza go do okresu pobierania zasiłku.
Także w drodze interpretacji systemowej Sąd Najwyższy sprawdził tę prawidłowość przez konfrontację swego poglądu na wykładnię omawianego przepisu z podaną w uzasadnieniu ww. uchwały uchwałą Rady Państwa z 5. X. 1978 w sprawie ustalenia wykładni przepisów ustawowych o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
okres pobierania renty chorobowej stanowi przerwę w zatrudnieniu w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 k. p. <br> Prawidłowość wyniku wykładni gramatycznej skontrolował Sąd Najwyższy w drodze interpretacji logicznej, słusznie wywodząc, że zakaz rozwiązywania umowy o pracę nie rozciąga się na okres pobierania renty chorobowej, gdyż przepis art. 53 § 1 lit. b/k. p. ogranicza go do okresu pobierania zasiłku. <br> Także w drodze interpretacji systemowej Sąd Najwyższy sprawdził tę prawidłowość przez konfrontację swego poglądu na wykładnię omawianego przepisu z podaną w uzasadnieniu ww. uchwały uchwałą Rady Państwa z 5. X. 1978 w sprawie ustalenia wykładni przepisów ustawowych o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego