Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
otrzyma w nowym zakładzie pracy urlop w takim samym wymiarze 26 dni roboczych, jaki otrzymałby, gdyby pracował w poprzednim zakładzie, nie będzie miał jednego z hamulców w przekraczaniu 3-miesięcznej przerwy (lub w wypowiadaniu przez niego stosunku pracy), a o taki, między innymi, hamulec chodzi ustawodawcy w art. 156 § 1 k. p.
Gdyby przyjąć koncepcję Autora glosy, pracownik, który miałby w chwili przerwy prawo do 26 dni roboczych urlopu i zachowałby je, bez względu na długość przerwy w zatrudnieniu, w nowym zakładzie pracy, mógłby zadysponować sobie dowolnie długą przerwę w zatrudnieniu, np. 3-letnią, po czym np. od 1. XII danego roku
otrzyma w nowym zakładzie pracy urlop w takim samym wymiarze 26 dni roboczych, jaki otrzymałby, gdyby pracował w poprzednim zakładzie, nie będzie miał jednego z hamulców w przekraczaniu 3-miesięcznej przerwy (lub w wypowiadaniu przez niego stosunku pracy), a o taki, między innymi, hamulec chodzi ustawodawcy w art. 156 § 1 k. p. <br> Gdyby przyjąć koncepcję Autora glosy, pracownik, który miałby w chwili przerwy prawo do 26 dni roboczych urlopu i zachowałby je, bez względu na długość przerwy w zatrudnieniu, w nowym zakładzie pracy, mógłby zadysponować sobie dowolnie długą przerwę w zatrudnieniu, np. 3-letnią, po czym np. od 1. XII danego roku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego