Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
niską barierę kulombowską i są najbardziej obiecujące, jeżeli chodzi o praktyczne źródła energii. Zwane są często reakcjami fuzji (ang. fusion). W praktyce brane są pod uwagę tylko reakcje izotopów wodoru: ((...)) Można łatwo obliczyć temperaturę, jakiej wymagałaby fuzja jąder deuteru na hel, przy założeniu, że energia deuteronu jest określona przez 32 kT. Zakładając, że odpychanie kulombowskie zachodzi do odległości rzędu promienia kulombowskiego ((...)) otrzymujemy ze wzoru (4.4-6) wysokość bariery rzędu 1013 i temperaturę rzędu 109 Przy założeniu, że już w odległości 10fm siły jądrowe przezwyciężają odpychanie kulombowskie, otrzymujemy na wysokość bariery wartość 23081014 energię jednego deuteronu ((...)) i temperaturę ((...)) W praktyce, dzięki
niską barierę kulombowską i są najbardziej obiecujące, jeżeli chodzi o praktyczne źródła energii. Zwane są często reakcjami fuzji (ang. fusion). W praktyce brane są pod uwagę tylko reakcje izotopów wodoru: ((...)) Można łatwo obliczyć temperaturę, jakiej wymagałaby fuzja jąder deuteru na hel, przy założeniu, że energia deuteronu jest określona przez 32 kT. Zakładając, że odpychanie kulombowskie zachodzi do odległości rzędu promienia kulombowskiego ((...)) otrzymujemy ze wzoru (4.4-6) wysokość bariery rzędu 1013 i temperaturę rzędu 109 Przy założeniu, że już w odległości 10fm siły jądrowe przezwyciężają odpychanie kulombowskie, otrzymujemy na wysokość bariery wartość 23081014 energię jednego deuteronu ((...)) i temperaturę ((...)) W praktyce, dzięki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego