Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
jonizacja: ((...)) zachodząca w bardzo krótkim czasie 1016 .
Utworzone elektrony pierwotne powodują powstawanie elektronów wtórnych (promieniowanie ). Mniej niż połowa elektronów wtórnych ma energię dostateczną (10˙) do spowodowania procesów jonizacji i wzbudzenia cząsteczek wody (potencjał jonizacyjny wody 12,6eV).
Elektron, oddalając się od jonu macierzystego `2, ulega termalizacji (traci energię do poziomu kT, tzn. dla ((...)) do 0,025 eV), a następnie procesowi uwodnienia w czasie ((...)) (w rozpuszczalnikach organicznych czas solwatacji jest dłuższy, 1011 w metanolu i 2 1011 w etanolu).
W mniejszym stopniu może wystąpić proces rekombinacji, jeżeli stermalizowany elektron pozostał w polu oddziaływania kulombowskiego jonu ((...)) Dużo większe znaczenie niż proces (5.3
jonizacja: ((...)) zachodząca w bardzo krótkim czasie 1016 .<br> Utworzone elektrony pierwotne powodują powstawanie elektronów wtórnych (promieniowanie ). Mniej niż połowa elektronów wtórnych ma energię dostateczną (10˙) do spowodowania procesów jonizacji i wzbudzenia cząsteczek wody (potencjał jonizacyjny wody 12,6eV).<br> Elektron, oddalając się od jonu macierzystego `2, ulega termalizacji (traci energię do poziomu kT, tzn. dla ((...)) do 0,025 eV), a następnie procesowi uwodnienia w czasie ((...)) (w rozpuszczalnikach organicznych czas solwatacji jest dłuższy, 1011 w metanolu i 2 1011 w etanolu).<br> W mniejszym stopniu może wystąpić proces rekombinacji, jeżeli stermalizowany elektron pozostał w polu oddziaływania kulombowskiego jonu ((...)) Dużo większe znaczenie niż proces (5.3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego